PROJECTES, FEINES I DISSENYS PER A “ST. PAULI CATALUNYA FAN CLUB”