PROJECTES, FEINES I DISSENYS PER A “DIJOUS SANT BADALONA”