Projectes, feines, dissenys per al Conservatori de Badalona