PROJECTES, FEINES I DISSENYS PER AL “CONSERVATORI DE BADALONA”