PROJECTES, FEINES I DISSENYS PER  L'”AJUNTAMENT DE BADALONA”