POSTALS PER XXSS PER LA CAMPANYA PARTICIPA I DECIDIM

Sèries de diferents postals per a Twitter, de cara a anunciar Sessions participatives, accions concretes o explicacions per passos, de cara al ciutadà, per participar a les propostes. Continuitat de la imatge gràfica creada.

Client: Ajuntament de Badalona

ALTRES PROJECTES