IMAGOTIP DEL PACTE NACIONAL PELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

La marca del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat reflecteix la inclusió de les persones amb discapacitat, la independència, l’autonomia personal d’aquestes, Així com la diversitat i la solidaritat. Tots aquests valors queden representats en les formes regulars, però que cada forma té el seu tarannà, la seva direcció, la seva autonomia, el seu color.

A cada element li atorguem un color. i aquests i les seves transparències són fonamentals per explicar la marca. Els colors vius marquen la diversitat de cada element, que encavalcant-se, creen un espai conjunt però divers

Client: Generalitat de Catalunya

ALTRES PROJECTES