LOGO DE LA PERIFÈRICA

Creació del logo per l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord de la “Perifèrica” iniciativa de l’Ateneu d’impuls a l’activitat econòmica cooperativa de les industries culturals

Client: ATENEU COOPERATIU BARCELONÈS NORD

ALTRES PROJECTES