LOGO PARTICIPA I DECIDIM

Campanya de participació dels pressupostos d’inversions de la ciutat. Es crea un logo per cridar a la participació dels pressuposots, cosa que no s’ha fet mai, i opto per un logotip cridaner, que es visualitzi molt a la campanya gràfica que es farà a la ciutat. Agafant el perfil de la ciutat, i composada per diferents núvols de veu, de participació, així com de diferents colors, diferents pensaments.

Client: Ajuntament de Badalona

ALTRES PROJECTES