WEB DEL CONSERVATORI DE BADALONA

Web del Conservatori de Badalona, membre del Patronat de la Música de Badalona, i on s’explica tota l’estructura de l’escola, els diferents cursos, el seu organigrama, cada departament i fitxes per a cada un dels professors. També es creen diferents formularis de sol·licitud de documents, com d’inscripció a cada curs.

Gràficament es busca una “Home”, on la dificultat de visualitzar molts serveis, molts apartats, els solucionem amb aquest joc de colors, i trencant així una imatge rígida del Conservatori, i amb l’ajut d’un joc de fotografies amb un impacte visual molt trencador, buscant l’acostament entre professorat i alumne.

En ser una web amb moltes “filles” (serveis i subserveis), busco gràficament un menú que ensenyi els serveis de manera molt visual, a través de colors i d’imatges, ajudant així a la navegabilitat.

Client: Conservatori de Badalona
Client: Ajuntament de Badalona
Web: Conservatori de Badalona

ALTRES PROJECTES