LOGO I SEGELLS DE QUALIFICACIÓ ESG-RATING

Disseny del logotip per l’eina de consultoria ESG RATING, amb dues versions de colors , verd i beix. El logotip agafa la forma del “check”, del vist i  plau del segell. A partir del logo principal, es desenvolupen també unes versions del logo mateix, que s’utilitzaran per la nota obtinguda en la consultoria, o sigui A, verd, B groc, C blau i per últim D, color bordeus.

Client: Invenies

ALTRES PROJECTES