LOGO PER L’ARNAU C VIDAL FOTOGRAFIA

Marca creada per al fotògraf Arnau Carbonell Vidal, l’imagotip es compon del logotip ARNAU C VIDAL FOTOGRAFIA més l’isotip que és la representació gràfica de la càmera fotogràfica.

Client: Arnau C Vidal

ALTRES PROJECTES